2010
Počítadlo:
Tréningové metódy Tréning postojov
Tréning postojov

Základom každého bojového umenia je postoj. Či už je to štýl pochádzajúci zo severnej, alebo južnej Číny, vonkajší, alebo vnútorný, postoje sú základom úspechu. I keď niektorí veria, že šikovná práca nôh je dôležitejšia než pevné postoje, pokiaľ cvičíte dosť všeobecného boja obsahujúceho zápasiace, podrážacie a úchopové techniky, zistíte, že potrebujete silný, pevný postoj. Postoje sú bezpochyby dôležitou časťou tréningu štýlu Hungga. Hungga zahrňuje niekoľko rôznych postojov, ktoré sú spoločné i v iných bojových systémoch. Nasledujúcich riadkoch je stručný opis postojov, ktoré obsahuje Hungga.

sei ping ma

Sei Ping Ma / postoj kôňa, štvorúrovňový postoj /

Základným postojom v Gung fu je postoj Sei Ping Ma. Tento postoj bol tradične používaný k vloženiu väčšej sily do úderov. O nič menej sa dá použiť keď ktokoľvek útočí chytením alebo podmetom. Silný postoj dá odolnosť potrebnú k udržaniu rovnováhy. Při cvičení tohoto postoja sa riadte týmito dôležitými radami.

Dôležité body:

 • telesná hmotnosť je rozdelená na oboch chodidlách rovnako
 • váha poklesne smerom dole, nie dopredu
 • postoj je nízky, špičky smerujú vpred a navzájom sú rovnobežné
 • kolená sa držia v úrovni so špičkami, nesmiete im dovoliť otočiť sa dovnútra
 • chrbát je vystretý, zadok sa tlačí dovnútra
 • telo je uvoľnené, váha tela je držaná dole

Bežné chyby:

 • špičky smerujú von
 • kolená smerujú príliš dovnútra, alebo von
 • ochodidlá sú príliš blízko alebo príliš ďaleko
 • chrbát je zohnutý, zadok je príliš vystrčený von
 • telo je príliš v napätí
 • telo je naklonené príliš dopredu alebo dozadu

Ji Ng Ma

Ji Ng Ma / meridiánový postoj, tiež postoj luku a šípu /

Tento postoj je známy tiež ako postoj luk a šíp. Často je používaný i v iných bojových umeniach. Ji Ng Ma je silný, stabilný postoj. Patrí medzi tzv. predné postoje, sú to postoje používane na pohyb vpred, ktoré umiestňujú väčšinu váhy na prednú nohu. V tejto pozícii je koleno prednej nohy ohnuté a naklonené nad chodidlom. Zadná noha by mala byť vystretá. Driek je úplne otočený dopredu. Koleno a chodidlá sú otočené mierne do vnútra. Je ideálne, keď stehno prednej nohy je rovnobežné s podlahou.

Obrátený postoj lúku a šípu

Tento postoj je opakom postoja Ji Ng Ma. Postoj sa vytvorí tým istým spôsobom, kde nohy/ chodidlá, kolená / pracujú rovnako ako pri postoji Ji Ng Ma. Chrbát je ako vždy rovný. V Gung Jin Ma, je ale telo trocha naklonené dozadu. Tento postoj je o trochu nižší ako postoj Ji Ng Ma.

Dôležité body:

 • ováha je rozdelená 60/40
 • odriek je otočený, telo je v súlade
 • zadná noha je vystretá, chodidlá sa dotýkajú celou plochou podlahy
 • koleno prednej nohy je otočené dovnútra
 • chodidlo ( prsty na nohe ) sú smerujú dovnútra
 • chrbát je rovno, plecia sú uvoľnené

Bežné chyby:

 • prsty predného chodidla sú otočené dopredu
 • zadná noha nie je vystretá
 • postoj je príliš dlhý, alebo je moc stranou, prípadne príliš zatvorený
 • päta zadnej nohy sa nedotýka podlahy
 • koleno prednej nohy nie je dostatočne ohnuté

Dui Ma

Dui Ma, Dui Geuk Ma / postoj mačky, postoj zavesená noha /

V tomto postoji je väčšina váhy kladená na zadnú nohu. Je používaný k väčšej pohyblivosti, pre rýchle zmeny smeru a techniky. Zadná noha je pokrčená v kolene a váha je poklesanutá dole, predná noha je tiež pokrčená v kolene. Prsty na prednej nohe sa jemne dotýkajú podlahy. Ideálne je, keď stehno je rovnobežne s podlahou. Chrbtica je rovno a zadok nie je vystrčený. Zo začiatku je postoj vyšší a neskôr pri postupnom zlepšení / zosilnení nôh/ sa postoj zníži.

Dôležité body:

 • chrbát rovno, telo je naklonené mierne dopredu
 • váha je poklesnutá
 • väčšina váhy je zadnej nohe
 • predná noha sa len jemne dotýka prstami podlahy

Bežné chyby:

 • hmotnosť je umiestnená príliš na prednej nohe
 • prsty prednej nohy nesmerujú nadol
 • zadná noha nie je dosť zohnutá
 • predná noha je vystretá

Gam Gai Duk Laap Ma

Gam Gai Duk Laap Ma / zlaté kurča stojí na jednej nohe, postoj na jednej nohe, postoj žeriava /

Gam Gai Duk Laap Ma je často označovaný ako postoj žeriava. Jedna noha je na zemi, zatiaľ čo druhá noha je zodvihnutá hore a je ohnutá v kolene, ktoré je niečo vyššie ako driek. Chodidlo zodvihnutej nohy by malo byť otáčené dovnútra. Toto postoj vyžaduje silný základ a rovnováhu.

Dôležité body:

 • koleno je zdvihnuté hore
 • chrbát je vystretý
 • váha je poklesnutá, stabilná /podporná/ noha je mierne pokrčená

Bežné chyby:

 • koleno nie je dosť vysoko
 • podporná noha sa nedotýka celou plochou chodidla podlahy
 • telo je naklonené príliš do strán alebo dozadu

Yee Gee Ma

Yee Gee Kim Yeung Ma

Yi Ji Kim Yeung Ma je silný, pevný postoj. Ten sa vytvorí napr. tak, že pohybom chodidiel smerom od seba, sa dostanú na úroveň o niečo širšiu ako sú ramená. Prsty na nohách smerujú k sebe a kolená sú ohnuté smerom dnu. Vytvoria akoby trojuholník. Váha poklesne, panva sa, tlačí dopredu. Zadok je napnutý. Z dôvodu, že nohy sú v tomto postoji tvare trojuholníka, niektorí ľudia ho tiež nazývajú trojuholníkový postoj.

Gwai Ma

Gwai Ma / kľakajúci koň/

Je to silný a pevný postoj. Môžeme ho využiť na rýchle zaujatie pevného postoja po prípadnom páde, alebo ho môžeme využiť na zabránenie pádu. Dá sa v ňom výborne napadať spodné časti súperovho tela ako i v ňom útočiť pokiaľ je súper na zemi. Postoj vytvoríme tak, že jedna noha sa zohne v kolene, telo poklesne. Chodidlo sa celou plochou dotýka podlahy. Druhá noha je tiež zohnutá v kolene, ale chodidlo sa dotýka podlahy iba špičkou. Koleno tejto nohy je nízko nad zemou.

Dôležité body:

 • chrbát je vystretý
 • obe nohy sú v podrepe
 • váha je držaná dole

Bežné chyby:

 • prílišné predkláňanie alebo zakláňanie
 • kolená nie sú dosť skrčené

Postoje Neui Ji Ma / postoj znaku ženy /

Veľmi dôležitá je práca nôh, používanie postojov. Ďaľší z postojov, ktorý sa používa v štýle Hungga je postoj Neui Ji Ma /postoj znaku ženy/. Názvy tohto postoja sa menia v závislosti na spôsobe jeho vzniku /napr. nastúpenie, ustúpenie atď/. Nasledujú názvy pozícií pri práci s týmto postojom.

Jau Ma

Jau Ma / nastúpenie - krok dopredu do postoja Neui Ji Ma /, Kei Lun Bou / krok jednorožca/

Postoj Jau Ma sa vytvorý tak, keď jedna noha urobí krok dopredu a druhá ostáva na mieste, driek sa otáča, tým sa nohy skýžia. Počas otáčania drieku sa telo zníži. Chodidlo prednej nohy je vytočené do strany. V tomto postoji sa predná noha celou plochou dotýka podlahy, zaťiaľ čo päta zadnej nohy sa zodvihne a podlahy sa dotýka len špička.

Dôležité body:

 • chrbát je rovno
 • driek je otočený, obe kolená sú skrčené / stehná sa vzájomne dotýkajú /
 • váha je poklesnutá

Bežné chyby:

 • prílišné predkláňanie alebo zakláňanie
 • kolená nie sú dostatočne skrčené
 • zadná noha sa celým chodidlom dotýka podlahy

Nau Ma

Nau Ma / zvinutie - pretočenie do postoja Neu Ji Ma /

Na miesto kroku a potom skrútenia drieku /vznik pozície Jau Ma/, pozícia Nau Ma vznikne tak, že sa driek ihned skrúti a neurobí sa krok.Táto pozícia vyžaduje dobrú prácu drieku. Je to veľmi flexibilný a pohyblivý postoj. Môže byť používaný na útok alebo obranu.

Dôležité body:

 • chrbát je rovno
 • driek je otočený, obe kolená sú skrčené / stehná sa vzájomne dotýkajú /
 • váha je poklesnutá

Bežné chyby:

 • prílišné predkláňanie alebo zakláňanie
 • kolená nie sú dostatočne skrčené
 • zadná noha sa celým chodidlom dotýka podlahy

Tau Ma

Tau Ma / ustúpenie do postoja Neu Ji Ma /

Pozícia Tau Ma je podobná ako Jau Ma a Nau Ma, ale požitie je trocha rozdielne. Tau Ma je zvyčajne známa ako pozícia, ktorou sa ustupuje. Predná noha urobí krok dozadu a päta nohy čo ostala na mieste sa zodvihne.

Dôležité body:

 • chrbát je rovno
 • driek je otočený, obe kolená sú skrčené / stehná sa vzájomne dotýkajú /
 • váha je poklesnutá

Bežné chyby:

 • prílišné predkláňanie alebo zakláňanie
 • kolená nie sú dostatočne skrčené
 • zadná noha sa celým chodidlom dotýka podlahy