2010
Počítadlo:
Postoj

Štýl Hung ga je známy pre silný, stabilný postoj, a preto prikladá veľký význam tréningu postojov. I keď je ich tréning považovaný za extrémne dôležitú časť Hung ga, dôležitosť býva často nedostatočne zdôrazňovaná. Všetky techniky a pohyby sú založené práve na postojoch, a preto sú nepostrádateľným elementom pre úspešný pokrok. V niektorých moderných bojových umeniach sa domnievajú, že tréning postojov nie je príliš dôležitý, no pre Hung ga cvičenca je tento, už spomínaný, tréning absolútne rozhodujúci.

V minulosti študenti Hung ga boli oddane ochotní venovať veľa času tréningu postojov. Tradíciou bolo, že začínajúci študenti bežne trávili prvých 6 až 12 mesiacov solídnou prácou na učení a zdokonaľovaní sa v postojoch a až potom im bolo umožnené učiť sa ďalej. Deň čo deň bolo požadované osvojiť si nízky postoj jazdca na koni- sei ping ma a vydržať v tejto pozícii dlhý čas. Počas týchto chvíľ bolo bežné pálenie vonných tyčiniek / 1 až 3 /, ktoré horeli cca 3 hodiny. No v súčasnej dobe to vidieť len málokedy.

Sú rozmanité dôvody, prečo sa väčšina súčasných bojových umení nezaoberá s prílišnou zodpovednosťou o tréning postojov. Príčiny môžu spočívať v zmenách obdobia, cestách používania, v ľudských stanoviskách a potrebách, žiaľ, niekedy je to prípad čistej lenivosti a nedostatočnej trpezlivosti.

I keď by sa tréningu postojov malo venovať 3 hodiny denne, v súčasnej dobe bojovníci nestrávia ani len 10 minút zaoberania sa ním. Bez správneho porozumenia základom postojov nie je možné prevádzať ďalšie stupne učenia nových techník. Tradičné tréningové metódy nie sú oceňované, zdajú sa byť neužitočné a navyše študenti ich niekedy totálne ignorujú. Je potrebné si uvedomiť, že pri dodržiavaní týchto metód prinášajú študentovi obrovský úžitok. Čo robí študentom starosti?

Mnohí sa pýtajú a udivujú, prečo majú venovať veľa času a snahy cvičeniu postojov.

Dôvodov je mnoho, ale dajú sa zhrnúť do hlavných bodov: posilnenie stavu nôh, tréning mysle a ducha, zakorenenie, tréning vnútornej energie a v neposlednom rade zlepšuje štruktúru.

Jedno podporuje druhé a spája sa to v jeden celok.

Posilovanie a kondícia nôh je jeden z najviac zrejmých úžitkov tréningu postojov. Správne pracovanie s postojom pomáha budovať celkový stav tela, nie iba jeho špecifickú časť príp. oblasť.

Buduje to a posiluje svaly, kĺby, kosti, šľachy na nohách a viaceré časti tela. Pravidelný a správny tréning pomáha obrovskému rastu sily, pevnosti a vytrvalosti nôh. Tiež to zlepšuje rýchlosť a flexibilitu. Cvičenci budú vyzbrojení extrémnou silou nôh, ktorú budú môcť využiť na útok i obranu.

Železná kondícia, tréning mysle a ducha je tiež dôležitou časťou tréningu postojov. Povaha a ovládanie mysle patrí medzi najťažšie časti tréningu gungfu. Gungfu cvičenec musí mať kľudný stred mysle a silného ducha. Dĺžka trvania tréningu postojov môže byť extrémne nudná až bolestivá. Toto býva častou odrádzajúcou príčinou viacerých cvičencov nestávať dlho v nízkom postoji. Hung ga praktici potrebujú totálnu koncentráciu, trpezlivosť a pevnú vôľu byť schopný udržať sa v nízkom postoji značne dlhé časové obdobie. /Ako už bolo zmienené, v minulosti bolo od Hung ga cvičencov požadované venovať sa postojom 6 až 12 mesiacov. /

Ďalším z dôvodov venovania sa tréningu postojov bol i test študentovej duševnej, morálnej a fyzickej sily. Tí, ktorí nemohli zvládnuť tento postoj, /skoro v ňom klesli, spadli / zvyčajne odchádzali zo školy preč. Rozvíjanie pevného „vkorenenia“ je veľmi dôležité pre každého cvičenca gungfu a je jedným z hlavných dôvodov cvičenia postojov. Stabilita a rovnováha sú prvé pojmy, prichádzajúce na um, pri spomínaní zakoreňovania, hoci „vkorenenie“ je omnoho viac než len mať stabilný postoj alebo dobrú rovnováhu.

Ďalšie výhody skutočného zakorenenie sú: správna štruktúra tela, relaxácia tela a klesnutie energie.

Niektorí ľudia sa pod rúškom falošnej predstavy domnievajú, že ich zakorenenie je správne, no v skutočnosti je príliš statické a tuhé.

Hovorí sa: „Keď stojíš, má to byť podobné hore.

Silné a nepohnuteľné...

Keď sa ale hýbeš má to byť podobné vetru.

Rýchle a pohotové...

 

Pevné zakorenenie by sa malo zlepšiť postupnou praxou, ale i po mnohých rokoch cvičenia je to ťažké dosiahnuť solídne zakorenenie. Príčinou tohto slabého zakorenenia býva často nedostatočné pochopenie a nedostatok tréningu.

Veľakrát sa stáva, že ľudia nemajú stabilitu ani rovnováhu dokonca ani vtedy, keď uskutočňujú i tie najjednoduchšie techniky. V ich technikách chýba pevnosť, rýchlosť a nemôžu vyvinúť a použiť silu celého tela.

Tréning postojov má veľký význam pre prácu s vnútornou

energiou hei (chi). Kultivácia hei je tiež jeden z najviac prehliadnuteľných faktorov, keď sa hovorí o tréningu postojov...